C O Hultén

posted in: Konstnärer | 0

C O Hultén föddes 1916 och har ett långt och rikt konstnärsliv bakom sig. C O Hultén hyste tidigt uppfattningen att konst skall vara ett spontant skapande, inte ett avbildande av en eller annan given verklighet. Hans sökande efter alternativa förebilder, och hans krav på att måleriet skall skapa sin egen verklighet, förde honom bort från det formella, akademiska måleriet, vilket bl a ledde honom till ett intresse för kubism och surrealism. Tillsammans med konstnärskollegorna i avantgardegruppen Imaginisterna satte C O Hultén på den internationella konstkartan strax efter andra världskriget.

OFFENTLIGA ARBETEN (URVAL)
Väggmålningar. Stadion Malmö 1958
Skulpturanläggning, Malmö 1966
Emaljvägg. Statstjänstemännens hus i Stockholm 1969
Monumentalmålning. Länsstyrelsen i Halmstad 1982

REPRESENTERAD
Ett flertal svenska museer och samlingar i Finland, Tyskland och USA.

För större bild och information – klicka på respektive bild