Thommy Bremberg

posted in: Konstnärer | 0

UTBILDNING Autodidakt SEPARATUTSTÄLLNING (URVAL) 1991 Galleriet, Växjö 1992, 1995, 1998 Galleri Ängeln, Lund 1992 Galleri Arioso, Stockholm 1993 Galleri Beldspraak, Amsterdam 1993 Glass Melrose Antique, Los Angeles Museum 1993 Galleri Engelbrekt, Örebro 1994 Galleri Painen, Berlin 1994 Galleri Sigma, Växjö … Continued

Per Siwmark

posted in: Konstnärer | 0

UTSTÄLLNINGAR I URVAL Art Addiction Media Museum, London 2010 Artoteque, London 2010 Gallery Ztrand, Halmstad 2010 Gallery Hera, Stockholm 2010 Gallery Jäger & Jansson, Lund 2011-17 Prebiennale  Venezia 2011, Venice Italien 2011 ARTROM Gallery, Rom 2011 Venezia Project 2011, Venice, … Continued

Ditte Norström

posted in: Konstnärer | 0

I mina Konstvävnader använder jag både tyg och garn. Allt det vågräta är vävt i vävstol med olika vävtekniker, det lodräta broderas på i efterhand. Inspiration till mina motiv finner jag i naturen i och kring Ystad där jag även … Continued

Anders Österlin

posted in: Konstnärer | 0

Anders Österlin (1926-2011) var en av grundarna av konstnärsgruppen Imaginisterna och verkade senare även i konstnärsgruppen Cobra-gruppen. Österlin målade rikt sammansatta målningar, meditativa till sin karaktär, abstrakta men med igenkännbara naturformer. Han specialiserade sig på offentlig utsmyckning. 1957 vann han tillsammans med … Continued

Bente Bjerregaard

posted in: Konstnärer | 0

Bente Bjerregaard målar i den svenska tradition där Paul Cézanne, Karl Isakson och Henri Matisse varit de främst inspiratörerna. till vad dessa stora förebilder står för har hon lagt den danske Edvard Weies lyriska kolorism och göteborgsmålaren Alf Lindbergs nerviga … Continued

Ulf Trotzig

posted in: Konstnärer | 0

ULF TROTZIG är född i Föllinge 1925 – 2015 STUDIER Valands konstskola, Göteborg, 1946-51 Atelier Friedländer, Paris 1955-57 VIKTIGARE SEPARATUTSTÄLLNINGAR Museo d´Arte Moderna, Sao Paolo, Brasilien, Malmö Museum, Galerie Birch, Köpenhamn, Galleri Burén, Stockholm, Galleri Dr Glas, Stockholm, Retrospektiv, Lunds … Continued

Translate »