GRAFIK

Konstgrafik betyder ett mångfaldigande av bild för att kunna sprida ett konstnärligt uttryck i mer än ett exemplar. Etsning, torrnål, träsnitt, serigrafi, litografi är alla exempel på tekniker som utvecklats under århundranden. Fotografiska metoder har används ända sedan mitten av artonhundratalet. Alla tekniker har sina speciella uttryck och möjligheter. Digital teknik har använts sedan 60-talet. Den digitala utvecklingen har gått oerhört snabbt och är nu möjlig för konstnärer att utnyttja.

ERBJUDANDEN
Vid köp av minst 3 grafiska blad lämnas 10 % på styckepriset
Vid köp av minst 6 grafiska blad lämnas 15 % på styckepriset
Vid köp av minst 9 grafiska blad lämnas 20 % på styckepriset

Obs! Du får blanda blad från olika konstnärer. Det är totalantalet som gäller för uppnådd rabatt.

För större bild och information – klicka på respektive bildThe gallery was not found!


The gallery was not found!