Kit Alexi

posted in: Konstnärer | 0

I DET DUNKLA
I det dunkla, med närvaro långt bortom det ytligt sedda. Upplevelse och gestaltning som för tankarna till en annan värld. Kit Alexis måleri lockar till fördjupning.
Ett måleri som är helt befriat från publikfriande och igenkännande. Det dunkla, mystiska, nästan mytiska måleriet ger en speciell känsla. Tankarna flyttar naturen till en saga och en stämningsfull fördjupning. Konstnären är närvarande, sitter inte på avstånd som betraktare. Känslan av upplevelse blir påtaglig. Bildspråket och den speciella färgbehandlingen ger en intressant och hållbar helhet. Gåtfullt och magiskt – en tilltalande fördjupning som väcker tankar och känslor. En styrka är också att bilderna förmedlar något, att det inte i första hand är ett igenkännande som ger bilderna värde.

Staffan Helje, intendent

UTBILDNING
Ålsta Konstlinje 2 år
Konsthögskolan i Malmö/Grafikskolan Forum, 4 år för professor Bertil Lundberg

SEPARATUTSTÄLLNINGAR i urval
Årets bild 2011, Region Skåne
Galleri Skånes Konst, Malmö
Galleri Rostrum, Malmö
Galleri Mors Mössa, Göteborg
Galleri Ljung, Sundsvall
Galleri Grönland, Malung
Konstfrämjandet, Malmö
Industrimuseet, Bromölla
Härke Konstcentrum, Östersund
Bränniriet Art, Södra Björstorp
Limhamns Konsthall, Malmö
Eons Konstförening, Malmö
Art Galleri, Malmö
Region Skånes Konstförening, Kristianstad
Galleri Nordica, Ystad
Gösta Wernermuseet, Simrishamn
Galleri Gyllengården, Smedstorp
Aouseum, Åhus
Axel Ebbes Konsthall, Trelleborg

REPRESENTERAD
Moderna Museet, Stockholm
Nationalmuseum, Stockholm
Statens Konstråd
Raumo Konstmuseum, Finland
Bradford Museum of Modern Art, England
Sundsvsalls Museum
samt vid olika landsting och kommuners samlingar

STIPENDIER
Statligt arbetsstipendium
Sundsvalls Kulturstipendium
Västernorrlands läns landstings Kulturstipendium
Grafström-Sandquistska stipendiet

LITTERATUR
”100 år Svartvit grafik”, Jane Rothlind, Signums Förlag
”Grafiska Sällskapets Jubileumsbok”
”Hässja” Roman av Åke Smedberg, illustrationer av Kit Alexi (Augustnominerad)
”Legender från häståsen” Roman av Åke Smedberg, bokomslag
”Jag är inte den du ser” Roman av Åke Smedberg, bokomslag
”Strålande stjärna” Roman av Åke Smedberg, bokomslag

OFFENTLIGA UTSMYCKNINGAR
Malmö Allmänna Sjukhus
Sysav, Malmö

För större bild och information – klicka på respektive bild

 

Lämna ett svar